Θεραπεία Laser-Hpv μέσω μικροσκοπίου

Θεραπεία Laser-Hpv μέσω μικροσκοπίου

 

LASER ΚΑΙ ΦΩΤΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ H.P.V.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΔΙΟΡΑΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΙΟ-HPV ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ-CAPS