Θεραπεία Laser-Hpv μέσω μικροσκοπίου

Θεραπεία Laser-Hpv μέσω μικροσκοπίου

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΔΙΟΡΑΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΙΟ-HPV ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ-CAPS