Είσφρηση όνυχος

Είσφρηση όνυχος και διόρθωση με laser

Είσφρηση όνυχος

Είσφρηση όνυχος ή ονυχοκρύπτωση καλείται η κατάσταση κατά την οποία έχουμε την είσοδο του νυχιού στο δέρμα. Έιναι πάθηση η οποία εμφανίζεται στον άνδρα άλλα και στη γυναίκα και χαρακτηρίζεται απο έντονο πόνο ή και φλεγμονή. Η ονυχοκρύπτωση προσβάλλει συνήθως το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού όπου και τραυματίζεται το παρωνύχιο.

Τα αίτια τα οποία προκαλούν την εμφανισή της ονυχοκρύπτωσης μπορεί να είναι συγγενή (αυξημένη κυρτότητα του νυχιού), τραυματικά (στενά ή μυτερά παπούτσια) ενώ μπορεί να ευθύνεται ακόμα και η λάθος τεχνική κοπής των νυχιών. Η επέμβαση με τη χρήση υπερπαλμικού laser γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, αναίμακτα, ελαχιστοποιώντας τον μετεγχειρητικό πόνο ενώ εξασφαλίζει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Είσφρηση όνυχος και διόρθωση με laserΕίσοδος του νυχιού στο δέρμα (είσφρηση όνυχος)