Γυναικομαστία

Γυναικομαστία

Γυναικομαστία είναι η παρουσία γυναικείων, δηλαδή μεγάλων μαστών, σε άνδρα. Εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία και οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές, σε λήψη φαρμάκων, στις διατροφικές συνήθειες ή σε μεγάλη αύξηση του βάρους. Συχνά υποχωρεί με το τέλος της εφηβείας γι’ αυτό δεν πρέπει να διορθώνεται χειρουργικά πριν από τα 18 εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με λιποαναρόφηση ή μικρή τομή συνήθως στη θηλή.