Ωτοπλαστική

Επέμβαση ωτοπλαστικής - πρίν

Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική καλείται η αισθητική επέμβαση που συμβάλει στη διόρθωση είτε εκ γεννετής ανωμαλίας είτε επίκτητης βλάβης του πτερυγίου του ωτός (αυτιού). Η αιτίολογία των πεταχτών αυτιών βασίζεται στην έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο. Η επέμβαση ωτοπλαστικής επιτυγχάνεται

με μικρή τομή στο πίσω μέρος του αυτιού αποκολλώντας το δέρμα απο τον χόνδρο που είναι και ο σκέλετος του αυτιού, εν συνεχεία διαμορφώνεται ο χόνδρος ο οποίος και καθηλώνεται με την τοποθέτηση ραμμάτων στην κατάλληλη θέση. Κατόπιν τοποθετείται ελαστικός επίδεσμος και τα ράμματα αφαιρούνται εντός 2 εβδομάδων. Μετά την επέμβαση πλαστικής των αυτιών ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες εντός 4-5 ημερών.

 

Επέμβαση ωτοπλαστικής - πρίν Επέμβαση ωτοπλαστικής Επέμβαση ωτοπλαστικής - μετά