Βραχύς χαλινός γλώσσας

Βραχύς χαλινός γλώσσας

Ο βραχύς χαλινός της γλώσσας χαρακτηρίζεται απο τη καθήλωση του σώματος της γλώσσας στη βάση του στόματος. Μπορεί ορισμένες φορές να συνοδεύται με τη παρουσία πόνου κατά τη κίνηση της γλώσσας καθώς και από προβλήματα στην ομιλία και στην άρθρωση. Η επέμβαση με τη χρήση υπερπαλμικού laser εξαχνώνει το χαλινό της γλώσσας αναίμακτα, ανώδυνα και σε μικρό χρονικό διάστημα ενώ συγχρόνως αποφεύγεται η τοποθέτηση ραμμάτων.