Χαρτογράφηση σπίλων

dermascopia spilou

Χαρτογράφηση σπίλων

Οι ελιές ή σπίλοι οπως ονομάζονται στην επιστημονική τους ορολογία μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος.

Το σχήμα, το μέγεθος καθώς και η χροία των σπίλων μπορεί να ποικίλει απο άτομο σε άτομο καθώς και να αλλάζει κατά το πέρασμα του χρόνου.Ορισμένοι σπίλοι είτε μεγαλώνουν είτε παραμένουν ίδιοι είτε εξαφανίζονται.

Κάποιοι σπίλοι παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα

να εξελιχθούν σε μια κακοήθη μορφή καρκίνου του δέρματος που ονομάζεται μελάνωμα.

 

Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί έναν απο τους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυξης μελανώματος. Άτομα τα οποία εμφανίζουν απο 50-100 σπίλους στο σώμα τους και έχουν ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά (ανοιχτόχρωμα μαλλιά,ανοιχτόχρωμα μάτια και επιδερμίδα) είναι πιο ευπαθή ως προς την ανάπτυξη μελανώματος.

Η χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί μια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη μέθοδο για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.Το δερματοσκόπιο φωτογραφίζει με μεγάλη ακρίβεια τον κάθε σπίλο και στη συνέχεια επεξεργάζεται τα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επίσης με την μέθοδο της χαρτογράφησης των σπίλων να κάνουμε σύγκριση των πρότερων εικόνων σε σχέση με τις πρόσφατες.

Οι ύποπτοι σπίλοι αναγνωρίζονται βάση

  • Ασσυμετρίας
  • Ακανόνιστων ορίων
  • Διάμετρος σπίλου μεγαλύτερη απο 5cm
  • Πάχυνση ειδικά σε σπίλο με ασσυμετρία

Η χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση που πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

dermascopia spiloudermatoscopia spilon