Ερπης γεννητικών οργάνων

Ερπης γεννητικών οργάνων

O έρπης των γεννητικών οργάνων ανήκει στις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες παθήσεις και προκαλείται απο τον ιό του έρπητα HSV1 και HSV2.

Η μετάδοση του έρπη των γεννητικών οργάνων συμβαίνει κατά τη σεξουαλική πράξη απο την άμεση επαφή των υγρών, του αίματος και των πληγών που έχουν μολυνθεί απο τον ιό του έρπη.

Η χρήση προφυλακτικού μπορεί να μας προστατέψει ενάντια στην μετάδοση του έρπη των γεννητικών οργάνων χωρίς όμως να αποκλείει την μετάδοση του ιού.

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων εμφανίζεται με μικρές ερυθρές κυκλικές διαβρώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μικρές φουσκαλίτσες που, όταν σπάσουν με ελαφριά πίεση, τρέχει διαυγές υγρό. Η βλάβη είναι επώδυνη.

Απο την στιγμή που θα εκδηλωθεί κλινικά ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι ορθό να γίνεται άμεσα είτε τοπική θεραπεία(με κρέμες ή αλοιφές) είτε συστηματική θεραπεία(με φάρμακα) για να αποφευχθεί η εξάπλωση και η μετάδοση του.

Η θεραπεία με την χρήση υπερπαλμικού laser σε πληγές και σε έλκη που μπορεί να έχουν εμφανιστεί απο τον ιό του έρπητα έχει ευεργετικά αποτελέσματα μειώνοντας την τοπική εξάπλωση του ιού.