Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη ονομάζουμε την διάταση των φλεβών των όρχεων στο ελκώδες ή σπερματικό πλέγμα. Η κιρσοκήλη που εμφανίζεται στον αριστερό όρχη αποτελεί πολύ συχνά αίτιο για την πρόκληση της ανδρικής υπογονιμότητας.
Το συχνότερο αίτιο που προκαλεί την ανάπτυξη της κιρσοκήλης είναι η λίμναση του αίματος στις φλέβες που ευρίσκονται στην άνω μεριά του όρχη λόγω της δυσλειτουργίας των βαλβίδων της έσω σπερματικής φλέβας. Καταστάσεις οι οποίες ενοχοποιούνται ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την δημιουργία της κιρσοκήλης είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των όρχεων, η παλινδρόμηση τοξικών ουσιών για τη σπερματογένεση από τα νεφρά και ανοσολογικοί μηχανισμοί.
Η κιρσοκήλη επιδρά αρνητικά στην σπερματογένεση μεταβάλοντας τοπικά στον όρχι της φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας του και αυξάνοντας μακροπρόθεσμα την πιθανότητα ατροφίας του όρχι.
Η διάγνωση της κιρσοκήλης πραγματοποιείται κατά την ψηλάφηση των όρχεων όταν και ευρίσκεται μια μάζα στον όρχι. Επίσης ο ασθενής διακατέχεται πολύ συχνά απο το αίσθημα βάρους στον όρχι που εμφανίζεται η κιρσοκήλη.
Διαγνωστικά κατά το έγχρωμο υπέρηχογράφημα Triplex οσχέου εβρίσκονται σημαντικές πληροφορίες για το μέγεθος, την ακριβής εντόπιση και την ροής του αίματος της κιρσοκήλης.
Η θεραπεία της κιρσοκήλης πραγματοποιείται χειρουργικά(λαπαροσκοπικά) μέσω της απολίνωσης της έσω σπερματικής φλέβας για να διακοπεί η παλινδρόμηση και η λίμναση του αίματος του όρχεως.