Περιεδρκό απόστημα και συρίγγιο

Περιεδρκό απόστημα και συρίγγιο

Περιεδρικό απόστημα ονομάζεται η συλλογή πύου στην περιπρωκτική περιοχή. Η κλινική εκδήλωση του περιεδρικού αποστήματος χαρακτηρίζεται απο την εμφάνιση έντονου πόνου που συνοδεύται απο την παρουσία πυρετού καθώς και διόγκωσης της περιπρωκτικής περιοχής. Σε πολλές περιπτώσεις τα κλασικά συμπτώματα που εμφανίζει το περιεδρικό απόστημα μπορεί να ελλείπουν, πράγμα που δυσχεραίνει την κλινική του διάγνωση. Τα αίτια εμφάνισης του περιεδρικού αποστήματος είναι συνήθως αποτέλεσμα μικροβιακής φλεγμονής και ιδρωταδενίτιδας.
Η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος είναι χειρουργική κατά την οποία επιτυγχάνεται διάνοιξη της περιοχής που έμπεριέχει το πύον.
Κατα την υποχώρηση του πύου ο πόνος εξαφανίζεται,ο πυρετός ελλατώνεται και επέρχεται επούλωση του περιεδρικού αποστήματος.
Στην περίπτωση που το περιεδρικό απόστημα δεν θεραπέυεται με την απλή παροχέτευση και υποτροπιάζει τότε τα αίτια πρόκλησης του αποστήματος μπορεί να οφείλονται σε περιεδρικό συρίγγιο.
Περιεδρικό συρίγγιο ονομάζεται η επικοινωνία μεταξύ του δέρματος και του εσωτερικου στομίου του εντέρου. Τα αίτια πρόκλησης του συριγγίου δημιουργούνται απο  φλεγμονή και απο απόφραξη των περιπρωκτικών αδένων(εκφορητικού πόρου). Το περιεδρικό συρίγγιο χαρακτηρίζεται απο την εκρροή πύου και την ιδιότητα που εμφανίζει στο να γίνεται απόστημα,να αδειάζει και να υποτροπιάζει εάν δεν χειρουργηθεί.
Η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου γίνεται με το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα κατα το οποίο γίνεται ακριβής χατογράφηση του συριγγίου. Η εξέταση της χαρτογράφησης του συριγγίου είναι κέρια διότι είναι απολύτως ασφαλής και μας δείχνει τα αίτια πού προκαλούν την εμφάνιση του συριγγίου,την πορεία του, και  την σχέση που έχει το συρίγγιο με τους σφιγκτήρες ανατομικά.
Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου είναι χειρουργική κατά την οποία αφαιρείται το εσωτερικό στόμιο του και γίνεται πλήρη εκτομή του.Η διατομή του έξω σιγκτήρα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή επείδη η διατομή του μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ακράτεια.