Προφίλ

Το Ιατρικό Κέντρο MEGA LASER είναι ένα σύγχρονο κέντρο LASER, φτιαγμένο στα πρότυπα των αντιστοίχων ευρωπαϊκών κέντρων.
Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό με LASER C02, Super-pulse, Surgi-Touch, Feather-Touch, Silk-Touch, Argon-Pump Dye και Soft Laser (Laser χαμηλής ισχύος).
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ LASER
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ LASER CO2 – SUPER PULSE – SURGI TOUCH