Τριχόπτωση – PRP

Η ανδρογενετική αλωπεκία είναι η πιο συχνη μορφή ανδρικής τριχόπτωσης και ευθύνεται για το 95% των περιπτώσεων αλωπεκίας. Αρχικά εμφανιζεται υποχώρηση της μετωπιαίας γραμμής που εξελίσσεται σε αραίωση στο εμπροσθιο, και στην συνεχεια στην κορυφή της κεφαλης. Το πίσω μέρος και τα πλαϊνά του τριχωτού της...

Η γυναικεία τριχόπτωση προσβαλλει το 15% περίπου των γυναικών, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, με το ποσοστό του 40% να εκδηλώνεται μετά την ηλικία των 40 ετών. Μετά την ηλικία των 50, περισσότερες από τις μισές γυναίκες αντιλαμβάνονται  σημαντικες ενδείξεις τριχόπτωσης. Το θέμα της γυναικείας τριχόπτωσης είναι...