Αδυναμία Εκσπερμάτωσης

Αδυναμία Εκσπερμάτωσης

Αδυναμία εκσπερμάτωσης είναι πάθηση που μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν πρωτοπαθής ή και δευτεροπαθής. Γενικά η διαταραχή αυτή θα έπρεπε να χαρακτηριστεί σαν το αντίθετο της πρόωρης εκσπερμάτωσης. Συνήθως τα άτομα με αδυναμία εκσπερμάτωσης έχουν ισχυρή στύση και πάντα η αδυναμία εκσπερμάτωσης εμφανίζεται όταν το πέος βρίσκεται στον κόλπο της γυναίκας.

Τα αίτια αυτής της διαταραχής είναι συνήθως ψυχολογικά και ξεκινάνε από πουριτανικές αρχές – αναστολές της εφηβικής ηλικίας, θρησκευτικές πεποιθήσεις ή αποτυχίες εκσπερμάτωσης κατά την πρώτη σεξουαλική σχέση και ανάπτυξη στη συνέχεια φοβικής αντίδρασης. Επίσης σαν φοβική αντίδραση μήπως συλλάβει όταν δεν υπάρχει διάθεση απόκτησης τέκνων ή σε περίπτωση έλλειψης ηρεμίας από την παρουσία παιδιών στο σπίτι.

Τελικά είναι φανερό ότι οι αιτίες είναι πάρα πολλές και αυτές πρέπει να αναβρεθούν από τον ειδικό γιατρό και να διερευνηθούν. Σημαντική αιτία είναι επίσης, εκτός των ανωτέρω, η έλλειψη φυσικής επιθυμίας του συντρόφου. Η θεραπεία της διαταραχής επιτυγχάνεται με κατάλληλες οδηγίες, τις οποίες διδάσκει ο θεραπευτής γιατρός.