Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ο Επιστημονικός Διευθυντής απαντά στις απορίες σας για την χρήση της νέας τεχνολογίας Laser στην θεραπεία αφροδισιακών και δερματολογικών προβλημάτων και παθήσεων

 1. Τι είναι ακριβώς η ακτίνα laser;
 2. Υπάρχουν διάφορετικά είδη ακτινών laser;
 3. Πόσο επικίνδυνο είναι το ιατρικό laser για την ανθρώπινη επιδερμίδα;
 4. Σε ποιές περιπτώσεις βρίσκει εφαρμογή η τεχνολογία laser;
 5. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της ή υπάρχουν κάποια εμπόδια;
 6. Χρειάζεται προετοιμασία του ασθενή;
 7. Χρειάζονται πολλές επισκέψεις;
 8. Πόσο διαρκούν οι επεμβάσεις;
 9. Είναι οδυνηρές;
 10. Αφήνουν σημάδια;
 11. Χρειάζεται μεγάλη φαρμακευτική υποστήριξη;
 12. Ποιος είναι ο χρόνος αποθεραπείας;
 13. Το κόστος είναι μεγάλο;
 14. Ποιο είναι το σύνηθες ποσοστό επιτυχίας των επεμβάσεων;
 15. Σε περιπτώσεις μη καθολικής επιτυχίας ποιά προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν;
 16. Υπάρχουν παρενέργειες;
 17. Υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα στην Ελλάδα ή πρέπει να πάω στο εξωτερικό;
 18. Οι Έλληνες γιατροί είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας laser;
 19. Πώς μπορώ να ενημερωθώ εκτενέστερα για τις ιατρικές εφαρμογές της τεχνολογίας laser και τι κόστος έχει η ενημέρωση;
 20. Μπορείτε να μου στείλετε με email κάποιες πιο ειδικές απαντήσεις σε απορίες που αφορούν την προσωπική μου περίπτωση;

1. Τι είναι ακριβώς η ακτίνα laser;

Ο όρος laser( λέιζερ) προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας και καλύπτει τόσο τις συσκευές που την παράγουν όσο και την αντίστοιχη ακτινοβολία.Η λειτουργία των λέιζερ ερμηνεύεται από την θεωρία της κβαντικής μηχανικής και της θερμοδυναμικής.
Η ακτίνα laser δεν είναι στη πραγματικότητα τίποτα άλλο από μια επικεντρωμένη δέσμη φωτός. Η διαφορά της σε σχέση με το απλό φως βρίσκεται ακριβώς στην πολύ μικρή διασπορά που η ακτίνα laser παρουσιάζει κάτι που μας δίνει την δυνατότητα του απόλυτου έλεγχου της.

2. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ακτίνων laser;

Φυσικά και υπάρχουν διαφορετικά είδη ακτινών laser σε συνάρτηση πάντα με τις απαιτούμενες χρήσεις της. Έτσι συναντάμε τις ακτίνες laser σε διάφορες εφαρμογές όπως τα φωτιστικά εφέ σε συναυλίες, σε βιομηχανικές εφαρμογές και πολλές άλλες χρήσεις.Με την ίδια λογική και το ιατρικά laser παρουσιάζουν πολλές διαφορές που έχουν να κάνουν με την ιδιαιτερότητα της κάθε ιατρική εφαρμογή, τον τύπο του δέρματος και άλλα. Ο βασικός κανόνας που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα για κάθε περίπτωση και ότι δεν υπάρχει ιατρικό laser που εφαρμόζεται σε γενική χρήση.

3. Πόσο επικίνδυνο είναι το ιατρικό laser για την ανθρώπινη επιδερμίδα;

Η χρήση της τεχνολογίας laser στην ιατρική έχει μελετηθεί, ελεγχθεί και εφαρμοσθεί σε εκατομμύρια άτομα τα δέκα τελευταία χρόνια με άριστα αποτελέσματα και χωρίς παρενέργειες. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωςη ότι μπορεί η τελική απόφαση της χρήση της και ακόμη περισσότερο η εφαρμογή της να γίνεται από μη απόλυτα εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι γνωρίζουν τις ακριβείς διαδικασίες που υπαγορεύονται από τη διαφορετική φύση των τύπων του ανθρώπινου δέρματος.

4. Σε ποιες περιπτώσεις βρίσκει εφαρμογή η τεχνολογία laser;

Α. Αισθητική χειρουργική δέρματος με Laser
Β. Αφροδισιολογία με Laser
Γ. Πλαστική δερματοχειρουργική μονάδα Sure
Δ . Τμήμα πρωκτολογικών παθήσεων

5. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της ή υπάρχουν κάποια εμπόδια;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι το ιατρικό laser μπορεί να εφαρμοσθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αρκεί να υπάρχει η ακριβή γνώση των διαδικασιών που επιβάλλονται για κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει απλά απόλυτα εξειδικευμένους επιστήμονες.

6. Χρειάζεται προετοιμασία του ασθενή;

Η προετοιμασία που συνήθως απαιτείται στις περιπτώσεις εφαρμογής ιατρικού lazer είναι σχεδόν πάντα η μικρότερη και απλούστερη από όλες τις άλλες συμβατικές ιατρικές μεθόδους.

7. Χρειάζονται πολλές επισκέψεις;

Συνήθως μια φορά. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 2 – 3 συμπληρωματικές.

8. Πόσο διαρκούν οι επεμβάσεις;

Οι επεμβάσεις διαρκούν συνήθως από ορισμένα δευτερόλεπτα εώς και μερικά λεπτά.

9. Είναι οδυνηρές;

Οι επεμβάσεις είναι ως επί το πλείστον ανώδυνες και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χρειάζεται μόνο τοπική αναισθησία – Emla.

10. Αφήνουν σημάδια;

Οι επεμβάσεις με laser δεν αφήνουν ουσιαστικά κανένα σημάδι και μάλιστα πολλές από αυτές γίνονται ακριβώς για την αφαίρεση υπάρχοντων ουλών, τατουάζ και σημαδιών. Σημαντικό ρόλο έχει και η συμπεριφορά του δέρματος.

11. Χρειάζεται μεγάλη φαρμακευτική υποστήριξη;

Η φαρμακευτική υποστήριξη αν μπορεί να λεχθεί ως τέτοια συνήθως αρκείται στη χρήση κάποιων απλών αλοιφών και αντηλιακών που σκοπό έχουν την προστασία του δέρματος από μικροερεθισμούς.

12. Ποιος είναι ο χρόνος αποθεραπείας;

Συνήθως μερικές ημέρες, διάστημα μέσα στο οποίο απλά θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη προστασία του δέρματος από τον ήλιο και τους μικροερεθισμούς.

13.Το κόστος είναι μεγάλο;

Το κόστος ποικίλει αναλόγως του μεγέθους της επέμβασης.

14.Ποιο είναι το συνήθης ποσοστό επιτυχίας των επεμβάσεων;

Σχεδόν πάντα είναι επιτυχημένες με εξαιρεσή προβληματικούς τύπους δέρματος. Αλλα και πρίν απο κάθε επέμβαση προηγούνται τέστ για μεγαλύτερη ασφάλεια.

15. Σε περιπτώσεις μη καθολικής επιτυχίας ποια προβλήματα δημιουργούνται;

Στις επεμβάσεις με laser και εφόσων φυσικά επιλεχθούν και εφαρμοσθούν οι σωστές ιατρικές τεχνικές δεν υπάρχει ουσιαστικά ποσοστό αποτυχίας.

16. Υπάρχουν παρενέργειες;

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως οι μοναδικές παρενέργειες που έχουν ανά καιρούς αναφερθεί περιορίζονται μόνο σε σπάνιες εμφανίσεις ερυθρότητας του δέρματος ή κάποιους ελαφριούς ερεθισμούς.

17. Υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα στην Ελλάδα ή πρέπει να πάω στο εξωτερικό;

Με τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον Ελληνικό χώρο απο ορισμένους πρωτοπόρους Έλληνες Επιστήμονες του τομέα, μπορούμε πια και εμέις οι Έλληνες να ισχυρισθούμε πως έχουμε εφάμιλλα των πλέων εξελιγμένων χωρών, ιατρικά μηχανήματα laser στη χώρα μας.

18. Οι Έλληνες γιατροί είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας lazer;

Υπάρχουν εξειδικευμένοι δερματολόγοι με εμπειρία άνω της δεκαετίας με χιλιάδες περιστατικά σε επεμβάσεις με Laser.

19. Πως μπορώ να ενημερωθώ εκτενέστερα για τις ιατρικές εφαρμογές της τεχνολογίας laser και τί κόστος έχει η ενημέρωση;

Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: Γλυφάδα: Α.Μεταξά 11, Τηλ: 8944806 – Φαξ: 8944417. Αθήνα: Μπουμπουλίνας 8, Τηλ:3648022-23 – Φαξ:3844555 ή με email

20. Μπορείτε να μου στείλετε με email κάποιες πιο ειδικές απαντήσεις σε απορίες που αφορούν την προσωπική μου περίπτωση;

Βεβαίως, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε μια φόρμα με τα στοιχεία σας και το πρόβλημα σας, δίνοντας σωστα το email σας ώστε να λάβετε στις προσεχείς ημέρες τις απαντήσεις που σας αφορούν προσωπικά.