Σμηγματογόνοι Αδένες

Σμηγματογόνοι Αδένες

Η σμηγματογόνος υπερπλασία αντιπροσωπεύει διόγκωση των σμηγματογόνων αδένων που παρατηρείται συχνά στα φωτογηρασμένα και ώριμα δέρματα αλλα και στα λιπαρα ακνεικα δερματα. Κλινικά αποτελούνται , στρογγυλές υποκίτρινες βλατίδες, διαμέτρου 2 έως 4mm. Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση κεντρικής κοιλότητας, η οποία αντιστοιχεί στον τριχοσμηγματογόνο πόρο. Οι σμηγματογόνες υπερπλασίες εντοπίζονται συνήθως στο πρόσωπο. Όταν είναι πολυάριθμες ή μεγάλου μεγέθους, αποτελούν αισθητικό πρόβλημα. H μέθοδος της αφαιρεσης LASER ειναι αποτελεσματική τεχνική, που επιτρέπει την αντιμετώπιση πολλαπλών βλαβών σε μία μόνο συνεδρία.