Σμηγματογόνες κύστεις

Σμηγματογόνος κύστη οσχέου

Σμηγματογόνες κύστεις

Οι σμηγματογόνες  κύστεις του οσχέου είναι κύστεις που αποτελούνται απο λιπώδη ιστό και εμφανίζονται κατα μήκος του οσχέου (σακούλα των όρχεων). Η αιτιολογία ανάπτυξής τους είναι αδιευκρίνιστη και πιθαναλογείται πως υπάρχει οικογενής προδιάθεση που σχετίζεται με την εμφάνιση τους. Οι σμηγματογόνες κύστεις του οσχέου εμφανίζονται συνήθως σαν μικρά εξογκώματα στο όσχεο τα οποια είναι ψηλαφητά κατα την αφή. Με την πάροδο του χρόνου συνήθως διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται. Η κλίνική τους εικόνα σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένει σταθερή. Στην περίπτωση που αυξηθούν θα πρέπει να αφαιρούνται για λόγους υγιεινής (οταν διοκώνονται παρουσιάζεται δυσοσμία) καθώς και για αισθητικούς λόγους. Η αφαίρεση τους γίνεται με τη χρήση υπερπαλμικού laser CO2. Αποτελεί θεραπεία εκλογής καθώς η αφαίρεση επιτυγχάνεται  ανώδυνα, αναίμακατα, χωρίς την τοποθέτηση ραμμάτων και με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
Σμηγματογόνος κύστη οσχέου

 

 

 

 

Μεμονωμένη σμηματογόνος κύστη οσχέου

 

 

Σμηγματογόνες κύστεις κεφαλής.

Σμηγματογόνες κύστεις πέους: είναι κύστεις που αποτελούνται απο λιπώδη ιστό και εμφανίζονται κατα μήκος του κορμού του πέους. Η αιτιολογία ανάπτυξής των κύστεων είναι άγνωστη και πιθαναλογείται πως υπάρχει οικογενής προδιάθεση που σχετίζεται με την εμφάνιση τους. Οι σμηγματογόνες κύστεις του πέους εμφανίζονται συνήθως σαν μικρά εξογκώματα στο πέος τα είναι ψηλαφητά κατά την αφή. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί είτε να διογκώθούν και να πολλαπλασιαστούν είτε να παραμείνουν ίδια. Η αφαίρεση τους γίνεται με τη χρήση υπερπαλμικού laser CO2 και αποτελεί θεραπεία εκλογής καθώς οι σμηγματογόνες κύστεις πέους αφαιρούνται με τοπική αναισθησία ανώδυνα, αναίμακατα, χωρίς την τοποθέτηση ραμμάτων και με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.