Χαλινός

Επέμβαση αφαίρεσης χαλινού πέους

Χαλινός

Χαλινός πέους ονομάζεται η πτυχή του δέρματος που συνδέει τη βάλανο (κεφαλή του πέους) με το κύριο σώμα του πέους. Κατά τη διάρκεια της στύσης και εάν ο χαλινός είναι κοντύτερος από το φυσιολογικό, όταν τραβήξουμε πρός τα πίσω το δέρμα που καλύπτει τη βάλανο και το απελευθερώσουμε, το δέρμα επανέρχεται από μόνο του στη θέση του καλύπτοντας και πάλι τη βάλανο.
Ο βραχύς (κοντός) χαλινός μπορεί να προκαλέσει  αισθήματα πόνου, ανάλογα με το πόσο κοντός και το πόσο λεπτός είναι. Κατά τη σεξουαλική επαφή η πίεση που ασκείται στον χαλινό προκαλεί ενόχληση, πόνο ή και μελάνιασμα που μπορεί να παραμείνει για μερικές μέρες. Ακόμα ενδέχεται ο χαλινός να κοπεί, γεγονός που συνήθως συνοδεύεται από αιμορραγία. Η ρήξη (σκίσιμο) χαλινού μπορεί να οφείλεται σε διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες (τραυματικοί, ιδιοπαθείς, κ.α.) και μπορεί να αποτελέσει μια πολύ οδυνηρή κατάσταση.
Ο βραχύς χαλινός πολλές φορές δεν δημιουργεί πρόβλημα και δεν γίνεται αντιληπτός μέχρι τον καιρό της πρώτης σεξουαλικής δραστηριότητας. Πολλές φορές καθιστά δύσκολη την εφαρμογή του προφυλακτικού.
Ενώ η ενόχληση ή ο πόνος στην περοχή του χαλινού κατά την σεξουαλική επαφή είναι προφανή για τον πάσχοντα, πολλές φορές αυτός αγνοεί το γεγονός οτι επηρεάζεται αρνητικά και η σκληρότητα της στύσης του. Επίσης ενδέχεται το πέος να εμφανίσει γωνιώδη κάμψη. Επειδή το δέρμα που καλύπτει τη βάλανο έχει την τάση να επανέρχεται για να την καλύψει, συχνά παρουσιάζεται ελλιπής καθαρισμός της περιοχής.Συχνά ο βραχύς χαλινός συνοδεύεται από την κατάσταση που είναι γνωστή ως φίμωση πέους.

Με την ακτίνα LASER Co2 FLASH SCANNER SILK TOUCH επιτυγχάνεται εκτομή του χαλινού μέσω της εξάχνωσης, μέθοδος η οποία εμφανίζει μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική διότι αποφεύγεται η τοποθέτηση ραμμάτων,μειώνονται ο χρόνος της επέμβασης για χαλινός, η αιμορραγικότητα καθώς και ο πιθανός μετεγχειρητικός πόνος.

 

Επέμβαση αφαίρεσης χαλινού πέους

Χαλινός (πετσάκι) πέους